Cung cấp 30.000 cây trồng Tết trồng cây 2022 cho Tỉnh Đăk Nông

CUNG CẤP 30.000 CÂY TRỒNG TẾT TRỒNG CÂY 2022 CHO TỈNH ĐĂK NÔNG
Thời gian: Tháng 2/2022
Số lượng: 30.000 cây
Quy cách: cây đk 3-5cm, cao trên 2.5m,
Địa điểm: Tất cả các xã của tỉnh Đăk Nông