Hoa giấy đỏ

Liên hệ:0913.108.449

Hoa giấy Đỏ lửa( red flame /red samba/red fire) Không nở 1 loạt theo lứa mà nở nối tiếp nhau. Cây đủ khoẻ thì hoa ra không ngừng nghỉ không trút lá. Lá xanh sóng nhẹ ,màu đỏ cam không bị chuyển hồng khi tàn ,bền hoa, thân gỗ không vươn mạnh như giấy khác. Độ cao trung bình 3-5 m!

  • Miễn phí tư vấn
  • Cây giống chất lượng giá rẻ nhất
  • Bảo hành và hỗ trợ lâu dài